WAAROM KIEZEN VOOR BEMIDDELING?

Bemiddeling is een middel om moeilijke situaties of conflicten op te lossen waarbij een derde, de bemiddelaar, de onderhandelingen tussen partijen stuurt met de bedoeling om samen tot een oplossing te komen.

Een procedure via de rechtbank met advocaten zorgt vaak voor onherstelbare schade tussen partijen, mede door het afstandelijke, officiële en soms vijandige karakter van de gehele procedure.

Advocaten zullen immers de zaak van hun cliënt op de rechtbank bepleiten, ieder enkel met het belang van hun EIGEN cliënt in het achterhoofd… een gerechtsprocedure kan dan ook maanden of jaren aanslepen.

De bemiddelaar, daartegenover,  organiseert, begeleidt en stuurt een bemiddelingsproces, hij is onafhankelijk en onpartijdig (neutraal) . De bemiddelaar luistert naar elke partij en probeert door middel van communicatietechnieken de dialoog tussen de partijen terug op gang te brengen. Hij helpt hen vervolgens zelf een oplossing voor hun conflict  te vinden waarbij de bemiddelaar geen beslissing(en) oplegt maar het proces enkel vergemakkelijkt (faciliteert).

Dirk Demolder, zaakvoerder van ademTIJD, is een door de federale overheid – FOD Justitie erkend Bemiddelaar, gespecialiseerd in Familiale en Sociale zaken.

Bemiddeling ademTIJD

Als erkend bemiddelaar ben ik gespecialiseerd in de meest uiteenlopende sectoren van het maatschappelijk en economisch leven, zonder daarbij kennis van en interesse voor het probleem in zijn geheel te verliezen.

Om een complete oplossing te bieden, help ik zowel particulieren als bedrijven om zelf, met volledige kennis van zaken, tot een billijke overeenkomst te komen die aan de behoeften van alle betrokkenen tegemoetkomt.

Mijn doel als erkend bemiddelaar is elke rechtzoekende in de zoektocht naar een oplossing voor een conflict een positief, ondersteund gevoel te geven door een kwaliteitsvolle en dynamische begeleiding op maat.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN BEMIDDELING?

 • Bemiddeling is minder tijdrovend dan een gerechtsprocedure:
  Bij bemiddeling bepalen de partijen zelf de snelheid en de frequentie waarmee zij samenkomen.

 • Bemiddeling is goedkoper dan een gerechtsprocedure:
  Bij bemiddeling delen de partijen samen de kosten van de bemiddelaar en de kosten van de rechtbank bij de homologatie van hun overeenkomst.

 • Bemiddeling is minder belastend:
  Bij een procedure voor de rechtbank wordt vaak ‘de vuile was’ buiten gehangen en wordt alles veelal ‘aangedikt’ om de rechter te overtuigen… wat vaak onherstelbare schade teweegbrengt.

 • Bij bemiddeling wordt de oplossing gedragen door de partijen:
  De partijen zoeken zelf naar een oplossing voor hun conflict, zodus wordt de oplossing niet opgelegd door een rechter die vaak zal terugvallen op standaardoplossingen.

 • Bij bemiddeling wordt de communicatie tussen partijen hersteld:
  Omdat er bij een conflict iets moeilijk overeen te komen is, is het ook heel moeilijk om naar elkaar te luisteren. Men wordt niet gehoord, men wordt onderbroken, men kan zijn zin niet afmaken… met als gevolg een tirade van verwijten naar elkaar.  Er wordt gezocht naar een schuldige, er wordt gewezen op fouten die de ander partij maakt of heeft gemaakt. Bijgevolg men probeert zijn gelijk te halen door te argumenteren… immers, door te argumenteren probeer je de andere partij te overtuigen van zijn eigen gelijk… er is dus geen begrip meer voor elkaar.
  Een bemiddelaar helpt de partijen praten en onderhandelen. Hij zorgt ervoor dat het (machts)evenwicht tussen de partijen gevrijwaard wordt en zal er op toezien dat elke partij rustig zijn verhaal kan doen en zijn of haar bekommernissen kan uiteen zetten. Nadat een partij op die manier het verhaal van de andere heeft aanhoort, ontstaat vaak terug ruimte om met respect voor elkanders verschillende standpunten te communiceren.

 • Bemiddeling vermijdt toekomstige conflicten:
  Partijen zijn na een geslaagde bemiddeling veelal in staat  om een nieuw meningsverschil op een constructieve manier aan te pakken.

 • Bij bemiddeling beslissen partijen zelf over de manier hoe hun conflict wordt opgelost:
  De oplossing voor het conflict wordt niet opgelegd, maar zelf uitgeschreven… maw puur maatwerk voor een creatieve en flexibele oplossing.

 • Bemiddeling is altijd vrijwillig:
  Niemand kan worden verplicht om te bemiddelen.

 • Bemiddeling is altijd vertrouwelijk:
  Alles wat door de partijen wordt verteld in het kader van een bemiddeling of als stuk wordt voorgelegd, is en blijft vertrouwelijk… het mag nadien niet in het kader van een procedure tegen de andere partij worden gebruikt.