PSYCHOSOCIAAL WELZIJN OP DE WERKVLOER? HOEZO?

Stress, pesterijen, geweld, agressie, een conflict met een collega of leidinggevende… mensen botsen wel eens op de werkvloer! Wanneer je echter als werkgever deze situaties geen aandacht geeft, kan dit op korte termijn explosief worden in uw organisatie.

Hoe een werknemer zich voelt op de werkvloer, heeft niet alleen invloed op zijn functioneren, maar ook op zijn gezondheid. Langdurige werkstress kan leiden tot demotivatie, burn-out, gezondheidsproblemen, ziekteverzuim en uiteindelijk tot arbeidsongeschiktheid.

Immers, bij langdurig uitvallen is de stap terug naar werk, ook extra moeilijk geworden …

Vertrouwenspersoon ademTIJD
Vertrouwenspersoon ademTIJD

Aandacht voor psychosociaal welzijn op de werkvloer zorgt voor een goede werksfeer en voor een goed gevoel op de werkvloer… wat resulteert in een lager ziekteverzuimcijfer, tevredenheid en productiviteit van alle medewerkers.

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan ervoor zorgen dat de factoren die werkstress veroorzaken, gemeld kunnen worden.

“Een vertrouwenspersoon moet in de eerste plaats onpartijdig en zonder oordeel een luisterend oor aanbieden en steeds  discreet omgaan met verhalen.”

Sinds 2007 (KB 17/5/2007) bestaat er een wet die de werknemer beschermt tegen ongewenste situaties op het werk. Deze wet bepaalt de preventieve aanpak, een procedure in geval van falen en een bescherming van de betrokkenen. De vertrouwenspersoon speelt hierin een sleutelpositie!

Een vertrouwenspersoon heeft steeds een objectieve rol waarbij de werknemers hun hart kunnen lichten, hij  luistert, adviseert en bemiddelt bij grensoverschrijdend gedrag (waaronder pesterijen, geweld, ongewenst seksueel gedrag) en bij stress, burn-out’s, conflicten of bij een te hoge werkdruk… zodat u als werkgever daar weer verder mee aan de slag kunt.

Dirk Demolder, door de federale overheid – FOD WASO erkend Vertrouwenspersoon kan hierbij als extern vertrowenspersoon worden ingezet.

Bemiddeling ademTIJD

Een extern vertrouwenspersoon een opportuniteit?
ABSOLUUT!

De rol van vertrouwenspersoon is intern soms moeilijk te combineren met andere functies en vaak is er een te hoge drempel voor de werknemer om de interne vertrouwenspersoon te contacteren. Meestal komt ook het aspect vertrouwelijkheid om de hoek kijken, om nog maar te zwijgen over de perceptie van neutraliteit!

Daarom is het een goede optie om ademTIJD als een externe vertrouwenspersoon in te schakelen wanneer:

  • er sprake is van agressie, geweld, seksuele intimidatie of pesten

  • het voor de werknemer belangrijk is, dat zijn klacht in vertrouwelijke sfeer besproken wordt

De rode draad tussen coach, bemiddelaar en vertrouwenspersoon ligt in mensen beter te doen samenwerken… vanuit zelfkennis, vanuit een open feedback-cultuur en vanuit zelfredzaamheid.

De expertise van ademTIJD heeft hierin een grote meerwaarde ten opzichte van de interne medewerker die deze rol als vertrouwenspersoon ‘moet’ opnemen bovenop zijn dagdagelijkse taken.

Als extern vertrouwenspersoon probeert ademTIJD samen de knoop te ontwarren via informele procedures welke immers minder zwaar wegen en daardoor minder energie gaan kosten dan bij formele procedures.

ademTIJD als extern vertrouwenspersoon:

  • is onpartijdig en neutraal

  • luistert actief en oordeelt niet

  • werkt informeel

  • creëert opnieuw een dialoog

  • dringt geen oplossing op

  • waarborgt vertrouwelijkheid (beroepsgeheim)

STOP pesten ademTIJD

1 op de 3 werknemers
ervaart dagelijks

pesten, discriminatie, agressie, geweld of ongewenst seksueel gedrag op het werk!

HOE WORDT ER TE WERK GEGAAN?

MOGELIJKHEID 1

Tijdens deze gesprekken biedt de vertrouwenspersoon een luisterend oor aan… in de meeste gevallen volstaan één of twee gesprekken.

Het lucht mensen dikwijls enorm op als ze hun verhaal kunnen doen… er is ruimte om te ventileren over hun situatie.

MOGELIJKHEID 2

Indien het echter een zwaarder probleem is, dan zoeken de vertrouwenspersoon en de werknemer beide naar een oplossing.

De vertrouwenspersoon fungeert wel niet als ‘de oplosser’ van het probleem… er wordt niets opgedrongen.

Tijdens deze gesprekken worden alle mogelijke informele en formele interventiemogelijkheden uitgelegd.

MOGELIJKHEID 3

Wanneer er geen oplossing werd gevonden tijdens de informele fase, wordt er overgegaan naar een formele fase.

In deze formele fase is de rol van vertrouwenspersoon beperkter.

De vertrouwenspersoon brengt dan de preventieadviseur en de werkgever op de hoogte en eventueel ook de externe preventiedienst.

In dit formeel proces volgt men een wettelijk kader.

Het is de visie van ademTIJD om in een zo kort mogelijk traject te helpen!
Er wordt gewerkt naar een oplossing die het beste past voor alle partijen… op deze manier is IEDEREEN winnaar!

Alle gesprekken zijn strikt vertrouwelijk en de privacy wordt volledig gegarandeerd.

ademTIJD werkt toekomstgericht, heeft een objectieve en onpartijdige houding en geeft daarom weer RUIMTE daar waar UW bedrijf nood aan heeft!

Interesse?
Hulp nodig?

Contacteer ademTIJD geheel
vrijblijvend voor een offerte via:

e-mail: info @ ademTIJD.be
telefoon: 0478/769.141