CONFLICTADVIES

Bemiddelen kan niet altijd worden aanzien als ‘het’ geschikte middel om elk conflict op te lossen… bemiddelen is een zeer effectieve methode, maar lang niet in alle conflict situaties!

Een bemiddelaar is steeds onpartijdig en kan daarom nooit in een bemiddelingsgesprek een adviserende rol aannemen en dus ook geen vroegtijdige analyse van het conflict uitvoeren. Bij het begin van een bemiddelingsgesprek kan er dus nooit een alternatieve behandelmethode worden gekozen.

Hoe vroeger een conflictanalyse kan worden uitgevoerd, hoe meer zicht op een ander(e) kansrijke behandelmethode(s) en geschikte behandelaar(s). Hoe later deze conflictanalyse kan worden uitgevoerd, hoe minder de cliënten een alternatieve behandelmethode(s) of behandelaar(s) nog een kans zullen gunnen.

Conflictadviseur

ademTIJD als conflictadviseur kan helpen bij:

  • vragen met betrekking tot een bestaand conflict

  • hulp om een conflict te voorkomen

  • hulp om escalatie van een bestaand conflict te voorkomen

  • hulp bij het oplossen van een bestaand conflict

  • hulp bij het vinden van een geschikte behandelmethode (doorverwijzen)

  • hulp bij het vinden van een geschikte behandelaar (doorverwijzen)

Het is de visie van ademTIJD om in een zo kort mogelijk traject te helpen!

ademTIJD zorgt ervoor dat alles in een vertrouwelijke, veilige en serene sfeer gebeurt.

Er wordt gezocht naar een oplossing die het beste past voor alle partijen… op deze manier is IEDEREEN winnaar!

Alle gesprekken zijn strikt vertrouwelijk en de privacy wordt volledig gegarandeerd.

Afspraak maken ademTIJD

… of maak een telefonische
afspraak via 0478/769.141

TARIEF

Praktijkgesprek:
100 € /per uur

Alle gesprekskosten zijn forfaitair en gelden voor 1 uur. Als het gesprek langer duurt betekent ieder begonnen half uur een verhoging van 50% euro aan het daarvoor geldende tarief. Als het gesprek korter duurt dan 1 uur, blijft er steeds 1 uur te betalen.
Hoeveel gesprekken er uiteindelijk nodig zijn is afhankelijk van de situatie en de bestaande knelpunten.